Publikationer

Vetenskapliga publikationer

Böcker

 1. Redaktör för: Försäkringsjuridiska teman i Norden. AIDA:s Nordiska kollokvium 1992, Svenska Försäkringsföreningen, Stockholm, 1993.
 2. Orsak och skada. Om tolkning av ansvarsbärande orsaksvillkor i avtal om egendomsförsäkring, Jure, Stockholm, 1998.
 3. Att nyttja genetisk information. Hur mycket ska försäkringsbolagen få veta?, SNS förlag, Stockholm, 2002 (med Niklas Juth och Marian Radetzki).
 4. Genes and Insurance. Ethical, Legal and Economic Issues, Cambridge University Press, Cambridge, 2003 (med Niklas Juth och Marian Radetzki).
 5. Skadeståndsberäkning vid sakskada, Svenska Försäkringsföreningen, Stockholm, 2004.
 6. Redaktör för Lagtextsamling i ersättningsrätt, Studentlitteratur, Lund, 2005 (med Anna Eriksson).
 7. Praktisk skadeståndsbedömning, Studentlitteratur, Lund, 2005.
 8. Grundläggande försäkringsskydd vid sjukdom och arbetsskada, Studentlitteratur, Lund, 2006 (med Anna Eriksson).
 9. Skadeståndsrätt, 7 uppl, (bearbetning av Jan Hellners framställning), Norstedts Juridik, Stockholm, 2006.
 10. Skadeståndsrätten. En introduktion, 3 uppl, (bearbetning av Jan Hellners framställning), Norstedts Juridik, Stockholm, 2007.
 11. Ersättning vid personskada, Studentlitteratur, Lund, 2008 (med Anna Eriksson, Magnus Granlund, Ola Schönning och Marie Svendenius).

  Uppsatser

 12. Införande av självrisk på sakskadeersättning vid skada vållad av okänt fordon, Nordisk Försäkringstidskrift (NFT), 1992, s 64 ff.
 13. Indirekt skada i försäkringsrätten, Nordisk Försäkringstidskrift (NFT), 1993 s 212 ff (även publicerad i Skada och ersättning, Nr 3, 1995, s 89 ff).
 14. From Communism to Capitalism in Laos: The Legal Dimension, Asian Survey, Vol XXXIV, No 9, September 1994, s 799 ff.
 15. Premiedifferentiering: effektivitet kontra solidaritet, Vänbok till Erland Strömbäck, Stockholm, 1996, s 243 ff.
 16. Avtalstolkning i nämnd och fastställandet av gällande rätt, Juridisk Tidskrift (JT), 1996-97, s 108 ff.
 17. Liability of Nuclear and Other Industrial Corporations for Large Scale Accident Damage, Journal of Energy & Natural Resources Law, Vol 15, 1997, s 366 ff (med Marian Radetzki).
 18. Ansvar och ersättning för industriella katastrofer. Kärnkraften och andra riskindustrier, Ekonomisk Debatt, 1998, s 275 ff (med Marian Radetzki).
 19. Limitation of Third Party Nuclear Liability: Causes, Implications and Future Possibilities, Nuclear Law Bulletin 63 / June 1999, s 7 ff.
 20. Private Arrangements to Cover Large-Scale Liabilities Caused by Nuclear and Other Industrial Catastrophes, Geneva Papers of Risk and Insurance, Vol 25, 2000 s 180 ff (med Marian Radetzki).
 21. Cause and Damage - Interpretation of Liability-Activating Causation Terms in Property Insurance, Scandinavian Studies in Law Volume 38: Legal Issues in the Late 1990s, Stockholm, 2000, s 315 ff.
 22. Genteknik och försäkring, Nordisk försäkringstidskrift (NFT), 2001, s 1 ff.
 23. Skadeståndsansvar för reparationskostnad utöver skadans värde, Juridisk Tidskrift (JT), 2000-01, s 928 ff.
 24. Whiplashskador. Kan ersättningssystemens utformning bidra till att förklara ökade kostnader, bilaga till Whiplashkommissionens slutrapport, Stockholm, 2005.
 25. Skadeståndsbedömning vid intrång i upphovsrätt, Nordiskt immateriellt rättsskydd (NIR), 2005, s 225 ff (med Tobias Eltell).
 26. En konkret fråga om skadevärdering i rättsvetenskaplig belysning, Essays in Honor of Bill W Dufwa, Jure, Stockholm, 2006, s 917 ff.
 27. Vem är särskilt närstående enligt 5 kap 2 § första stycket tredje punkten SKL?, Nordisk Försäkringstidskrift, (NFT), 2007, s 238 ff.
 28. Berikandeförbudet vid skadeförsäkring har upphävts. Innebörd –motiv – konsekvenser, Juridisk Tidskrift (JT), 2007-08, s 66 ff.
 29. Värdering av skada på egendom enligt FAL, Juridisk Tidskrift (JT), 2007-08, s 413 ff.
 30. Vad innebär uttrycket skada i följd av trafik vid tillämpning av trafikskadelagen?, Svensk Juristtidning (SvJT), 2008, s 371 ff.

  Övriga publikationer

 31. Laos på väg mot ett eget försäkringsväsende, Försäkringstidningen (FT), 2/94, s 28.
 32. Välj effektivitet före solidaritet. Avreglerad marknad ställer nya krav, Svenska Dagbladet, Brännpunkt Näringsliv, den 30 mars 1996.
 33. Argument för avveckling håller inte, FinansTidningen, Debatt, den 11 juni 1997.
 34. Schlaug bluffar om kärnkraften, DN Debatt, den 24 januari 1999 (med Marian Radetzki).
 35. Låt försäkringsbolagen läsa våra arvsanlag Dagens Industri, Debatt, den 5 juni 2002 (med Niklas Juth och Marian Radetzki).