Konsultverksamhet

Vid sidan om mina akademiska göromål bedriver jag konsultverksamhet. Jag åtar mig i första hand följande typer av uppdrag:

 • Uppdrag som sakkunnig
 • Uppdrag avseende juridisk utbildning i näringslivet
 • Uppdrag som skiljeman

Uppdrag som sakkunnig

Sedan 1996 åtar jag mig uppdrag som sakkunnig. Inom ramen för denna typ av uppdrag genomför jag rättsutredningar och skriver rättsutlåtanden rörande allehanda frågeställningar med försäkrings- och/eller skadeståndsrättslig anknytning.

Min erfarenhet av denna typ av uppdrag är synnerligen omfattande. Bland mina uppdragsgivare märks bland annat följande företag:

Advokatbyråer

 • Mannheimer Swartling
 • Linklaters
 • Nordia
 • Hellgren Linander
 • Andersson Gustafsson
 • White & Case
 • Gärde & Wesslau
 • DLA Nordic

Andra aktörer

 • Trygg Hansa
 • If Skadeförsäkring
 • Länsförsäkringar
 • Folksam
 • Zürich
 • LKAB Försäkring
 • Öresundskonsortiet
 • Banverket

Uppdrag avseende juridisk utbildning i näringslivet

Sedan 1998 genomför jag juridiska utbildningar i näringslivet. Flertalet av dessa utbildningar gäller försäkrings- och/eller skadeståndsrättsliga frågeställningar och är av kvalificerad art, varvid målgruppen utgörs av advokater, biträdande jurister, försäkringsjurister samt kvalificerade skadereglerare med juridisk skolning. Jag genomför emellertid även bredare utbildningar som berör också andra delar av juridiken, varvid syftet är att ge befattningshavare som saknar juridisk skolning en grundläggande juridisk kompetens.

Min erfarenhet av utbildningsuppdrag i näringslivet är synnerligen omfattande. Bland mina uppdragsgivare märks bland annat följande företag:

Öppna utbildningar

 • IFL vid Handelshögskolan (IFU)
 • Stiftelsen Fakultetskurser
 • Blendow Institute
 • VJS

Företagsinterna utbildningar

 • Mannheimer Swartling
 • Trygg Hansa
 • If Skadeförsäkring
 • Folksam

Uppdrag som skiljeman

Sedan 2006 har jag genomfört ett antal uppdrag som skiljeman i tvister på försäkrings- och skadeståndsrättens område.