Curriculum Vitae

Allmänt

Född den 8 mars 1967, gift, två barn

Språkkunskaper

 • Svenska – flytande i tal och skrift
 • Engelska – flytande i tal och skrift
 • Franska – läsförståelse

Akademiska meriter

Examina och utnämningar

 • 1992, jur kand, Stockholms universitet
 • 1998, jur dr, Stockholms universitet
 • 2004, docent, Örebro universitet
 • 2008, professor, Örebro universitet
 • 2009, professor, Stockholms universitet

Anställningar

 • 1994-1998, doktorand/lärare, Juridiska institutionen, Stockholms universitet
 • 1994-2007, lärare, Rättsvetenskap, Luleå tekniska universitet (2000-2003 som universitetslektor, övrig tid som timlärare)
 • 1999-2004, forskare/lärare, Juridiska institutionen, Stockholms universitet
 • 2003-2008, universitetslektor/professor, Rättsvetenskap, Örebro universitet
 • 2005-fortf, forskare, Rättsvetenskap, Handelshögskolan i Stockholm
 • 2009-fortf, professor, Juridiska institutionen, Stockholms universitet

Andra uppdrag

 • 1993, MFS (i Laos), Rättsvetenskap, Umeå universitet / SIDA
 • 2001-2003, styrelseledamot, European Insurance Law Institute (EILI), Stockholms universitet
 • 2005-2006, 2008, utbildningsledare, Juristprogrammet, Örebro universitet

Utmärkelser och priser

 • 2004, the BILA (British Insurance Law Association) book prize (2003-års främsta bok inom ämnesområdet försäkringsrätt) för Genes and Insurance. Ethical, Legal and Economic Issues (nr 4 i publikationsförteckningen)

Icke akademiska meriter

Anställningar

 • 1985-1992, Folksam (periodvis, totalt cirka 2,5 år)
 • 1993, Norrköpings tingsrätt (tingsnotarie)

Konsultuppdrag

 • 1996-fortf, åtskilliga uppdrag som sakkunnig (rättsutredningar, rättsutlåtanden)
 • 1998-fortf, åtskilliga uppdrag avseende juridisk utbildning i näringslivet (advokater, försäkringsjurister, skadereglerare, försäkringsförmedlare)
 • 2006-fortf, återkommande uppdrag skiljeman