Professor Marcus Radetzki

  • är specialist inom försäkrings- och skadeståndsrätt,
  • bedriver akademisk verksamhet vid Stockholms universitet och
    Handelshögskolan i Stockholm
  • bedriver konsultverksamhet i konsultföretaget Marcus Radetzki AB.